Vihreä tulkki

Haluatko toimia paremman ympäristön hyväksi samalla kun saat päteviä tulkkeja koko maassa? Kysy meiltä Vihreän tulkin konseptistamme!

Puhelintulkkausta käytetään nykyään entistä enemmän, varsinkin sellaisissa yhteyksissä, joissa on kysymys akuuteista tehtävistä, lyhyistä asioista tai kielistä, joissa voi olla pulaa ammattitaitoisista tulkeista. Hero Tolk järjestää tulkin puhelimen päähän tarvitsemallesi kielelle vuorokauden ympäri vuoden kaikkina päivinä.

Puhelintulkkaus yleistyy vauhdilla, sillä se on asiakkaalle kustannustehokasta ja se lisää käytettävien tulkkien määrää eli on helpommin järjestettävissä.

Erityisesti tulkkauksen käyttäjän ja asiakkaan välinen kontakti helpottuu, kun tulkki ei ole paikalla tapaamisessa. Puhelintulkkaus on hyvä ratkaisu myös arkaluontoisissa keskusteluissa tai hoidoissa tai tilanteissa, jossa tulkattava ei halua paikalle tietyn sukupuolen edustajaa.

Puhelintulkkauksessa ei ole maantieteellisiä eikä ajallisia esteitä, joten voit saada parhaan tulkin toimeksiantoon riippumatta siitä, missä sinä olet tai tulkki on.

Ajoittain saattaa olla pulaa ammattitaitoisista tulkeista ja on vaikea löytää tulkki, jolla on oikea pätevyys. Siksi on tärkeää käyttää tulkkien aika paremmin hyödyksi. Puhelintulkkauksessa tulkit voivat käyttää enemmän aikaa itse tulkkaukseen eikä matkustamiseen tulkkauskohteiden välillä.

Vihreän tulkin/puhelintulkkauksen etuja:

  • enemmän ammattitaitoisia ja pienten tai harvinaisten kielten tulkkeja saatavilla, kun maantieteelliset ja ajalliset esteet eivät rajoita
  • sukupuoli, etninen ryhmä, uskonto ja poliittinen suuntautuminen eivät rajoita sopivan tulkin löytymistä
  • esteellisyyden riski pienenee
  • tulkki saatavissa hyvinkin nopeasti
  • tulkkien matkustamisesta aiheutuvaa ympäristöhaittaa ei synny

Share: