Tulkkauspalvelut

Tulkkimme ovat luotettavia ammattilaisia ja heitä sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus. Tarjoamme tulkkauspalveluja joka tilanteeseen niin viranomaisille, yrityksille kuin yksityishenkilöillekin.
Tulkkauspalveluidemme kielivalikoimaan kuuluu lähes 100 kieltä.

Jätä tarjouspyyntö tulkkauspalvelusta tarjouspyyntölomakkeella.

Asioimistulkkaus 

Asioimistulkkaus on viranomaisen ja asiakkaan välisen keskustelun tulkkausta.
Asioimistulkkauspalveluja käytetään päivittäisten asioiden hoidossa, kun asiakas tai viranomainen tarvitsee tulkkia asian hoitamiseen. Tyypillisiä asioimistulkkausaiheita ovat esimerkiksi haastattelut, kuulustelut, neuvottelut jne.
Tarjoamme ammattitaitoista tulkkauspalvelua myös viittomakielellä.

Ilmoitustulkkaus

Ilmoitustulkkauksen avulla asiakkaallenne välitetään haluamanne viesti. Tulkki välittää viestinne puhelimitse asiakkaan omalla kielellä.
Ilmoitustulkkaus sopii esimerkiksi vastaanottoajan sopimiseen tai perumiseen tai lyhyen tiedon välittämiseen. Ilmoitustekstin tulee olla selkeä, eikä se voi sisältää kysymyksiä. Tulkki tulkkaa ilmoituksen asiakkaalle sanasta sanaan.
Ilmoitustulkkauksesta veloitetaan puolen tunnin puhelintulkkauksen hinta. Tulkki yrittää tavoittaa henkilöä viiteen eri kertaan yhden päivän aikana.

Konferenssitulkkaus

Konferenssitulkkaus on joko konsekutiivitulkkausta tai simultaanitulkkausta isoissa konferenssitilanteissa. Konferensseissa on tärkeää, että kuulijoille välittyy konferenssin keskustelut lähes samanaikaisesti kun ne viestitään.

Konsekutiivitulkkaus

Konsekutiivitulkkausta kutsutaan myös peräkkäistulkkaukseksi. Puhuja ja tulkki vuorottelevat ja tulkkauksessa käytetään muistiinpanotekniikkaa. Konsekutiivitulkkaus sopii kahdenkeskisiin tulkkauksiin tai ei-muodollisiin tilaisuuksiin ja kokouksiin.

Oikeustulkkaus

Oikeustulkkausta tarvitaan erilaisiin juridisiin tilanteisiin. Oikeustulkkaus on yleensä konsekutiivitulkkausta tai simultaanitulkkausta. Oikeustulkkauksessa tulkilta vaaditaan ehdotonta puolueettomuutta.

Puhelintulkkaus/Vihreä tulkki

Puhelintulkkaus sopii tilanteisiin, joissa tulkkausapua tarvitaan kiireisesti, tulkkaus on lyhyehkö ja tulkin ei ole välttämätöntä olla paikan päällä.
Puhelintulkkauksessa käytetään peräkkäistulkkausta eli tulkattava ensin kertoo tulkattavan asian, jonka jälkeen tulkki tulkkaa sen kolmannelle osapuolelle.
Puhelintulkkausta käytetään paljon viranomaisyhteyksissä ja puhelintulkkaus on mahdollista saada yleensä hyvinkin nopealla aikataululla.

Simultaanitulkkaus

Simultaanitulkkausta käytetään yleensä muodollisissa kokouksissa tai konferensseissa, joissa kuulijan on pystyttävä saamaan kokonaiskuva kokouksen tapahtumista mahdollisimman samanaikaisesti. Tulkkaus vaatii laajaa tulkkaustaidon asiantuntemusta, nopeaa reagointikykyä sekä tarvittavien apuvälineiden käyttökokemusta.

Videotulkkaus

Videotulkkaus mahdollistaa luonnollisen ja korkealaatuisen visuaalisen etätulkkauksen kaikkialle Suomeen ja myös ulkomaille.

Videotulkkauksen käyttöesimerkkejä:

 • Viranomaistulkkaukset
 • Terveydenhuollon hoito- ja palvelutilanteet
 • Liikeneuvottelut
 • Etäkoulutukset
 • Henkilöstöpalaverit
 • Tuotetuki (etätuki)
 • Työpaikkahaastattelut

Lisää tehokkuutta ympäristöä säästäen

Video- tai puhelinperusteisen etätulkkauksen etuja asiakkaalle ovat esimerkiksi entistä parempi tulkkauksen saatavuus riippumatta tilaisuuden sijainnista, mahdollisuus saada tulkkipalvelua edullisesti myös jopa ulkomaille ja ympäristöhaittojen minimoiminen (WWF:n Green Office -teeman mukaisesti).

Kielivalikoima

Teemme tulkkauksia mm. seuraavilla kielillä:

 • akani
 • albania
 • amhara
 • arabia
 • aramea
 • armenia
 • azer
 • bahdini
 • bengali
 • bosnia
 • bulgaria
 • burma
 • burjaatti
 • dari
 • englanti
 • espanja
 • farsi
 • hazaragi
 • heprea
 • hindi
 • hollanti
 • italia
 • japani
 • kantoninkiina
 • karen
 • katalaani
 • kayah
 • kazakki
 • khmer
 • kibembe
 • kinyaruanda
 • kirgiisi
 • korea
 • kreikka
 • kreoli
 • kroatia
 • kurdi
 • kurmandzi
 • lao
 • latvia
 • liettua
 • liivi
 • lingala
 • makedonia
 • mandariinikiina
 • mandinka
 • mari
 • montenegro
 • nepali
 • norja
 • oromo
 • pashtu
 • persia
 • pilipino
 • portugali
 • punjabi
 • puola
 • ranska
 • romania
 • ruotsi
 • saame
 • saksa
 • serbia
 • serbokroatia
 • slovakki
 • slovenia
 • somali
 • sorani
 • swahili
 • tamili
 • tanska
 • thai
 • tigrinja
 • tsekki
 • turkki
 • turkmeeni
 • twi
 • uiguuri
 • ukraina
 • unkari
 • urdu
 • uzbekki
 • venäjä
 • vietnam
 • viittomakieli
 • viro
 • wolof
 • kysy myös muita kieliä!

Share: